Destekçilerimiz


DEĞERLİ TÜRKİYE DOSTLARI

Türkiye son on yılda sağlık alanında dünyanın takdir ettiği önemli başarılara imza atmıştır. Bu gelişmeler sayesinde Türkiye; sağlık eğitiminde, sağlık turizminde ve her türlü sağlık hizmet sunumunda bölgesel cazibe merkezine dönüşmüştür.

Bu dönemde tüm dünya ülkelerinden Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı taleplerinde de büyük artışlar olmuştur.

Bugüne kadar Türkiye’de sağlık eğitimi almış, Türkiye mezunu yabancı doktor sayısı 3.500 kadardır. Halen eğitimini sürdürenlerle bu rakam yıldan yıla artmaktadır.

Türkiye’nin en yaygın yurt içi ve yurt dışı örgütlenmiş sivil toplum kuruluşu olan TÜMSİAD olarak Hükümetimizin sağlık alanında gösterdiği başarılarla birlikte ekonomiye katma değer sağlayacak bir organizasyonun sorumluluğunu üstlenmek istiyoruz.

Türkiye’den mezun olmuş yabancı hekim ve diğer sağlık meslek mensuplarının Türkiye için birer gönüllü sağlık elçisi olacağı düşüncesiyle, bu kişileri ikinci kez bir ana tema etrafında Türkiye’de buluşturmayı planlıyoruz.

Böylece; gönüllü sağlık elçilerinin, ülkemizin misafirperverliği ile kaynaşma ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma imkânı sağlanarak, Türkiye ile sağlık alanında önemli işbirliklerinin adımı atılacak ve sürekliliği sağlanacaktır.

Türkiye mezunu yabancı sağlık meslek mensuplarının her yıl düzenlenecek etkinliklerle ülkemizle olan bağlarının daha da güçlendirmesini amaçlayan bu kurultayla; sağlık turizmi hedeflerimizin daha hızlı yakalanması ve sağlık sektörünün Türk ekonomisinin lokomotifi olması yolunda önemli mesafeler alınacaktır.

Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve katkıları ile gerçekleştirmeyi düşündüğümüz kurultayın ikincisini 2014 Aralık ayında İstanbul’da yapmayı planlıyoruz.

II. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’nda dünyanın her tarafından gönüllü sağlık elçilerimizi Türkiye’de buluşturacak olmanın mutluluğu ile tüm sektör temsilcilerini bu kongrede aramızda görmek istiyoruz.

 

Düzenleme Kurulu adına,

DR. HASAN SERT

TÜMSİAD GENEL BAŞKANI